Werkwijze

Onlinetherapie waar en wanneer je wilt !

Werkwijze en visie

 

VISIE

Psychosociale problemen kunnen liggen in de:

• Persoonlijke sfeer: o.a. gebrek aan zelfvertrouwen, onzekerheid, stress, depressie, zingeving.
• Relationele sfeer: o.a. rouwprocessen, opvoedingsproblemen, echtscheidingsproblematiek.
• Werk/School sfeer: o.a. communicatieproblemen, overbelasting, overspannen, prestatiedrang, faalangst, werkeloosheid.

Daarbij komt dat problemen op het ene gebied vaak ook weer problemen op een ander gebied veroorzaken.
Als psychosociaaltherapeut richt ik me erop je zo te begeleiden dat je na verloop van tijd opnieuw, net als voorheen, in staat bent je problemen zelf op te lossen.
Je bent weer in balans en kunt op eigen kracht verder.

WERKWIJZE

Tijdens de behandeling krijg je inzicht in je eigen problematiek. Samen kijken we welke problemen er precies zijn om daar vervolgens doelstellingen aan te koppelen.

Vaak zal mijn invalshoek, cognitief, oplossingsgericht en/of gedragsgericht zijn. Door naar het denken en voelen van iemand te kijken kun je vaak heel goed verklaren waarom iemand doet wat hij doet.

Dat maakt dat ik het belangrijk vind om jou gedachten over je probleem te onderzoeken en te veranderen. Als je gedachten veranderen, veranderen in het algemeen ook je stemming, gevoelens en gedrag.

Mijn doel is jou te helpen zodat je jezelf weer kan helpen.

Samen ontdekken welke krachtbronnen in jou aanwezig zijn en hoe jouw persoonlijke vaardigheden vergroot kunnen worden zodat je deze kan inzetten.

Na onze gesprekken heb je instrumenten gekregen om weer zelf verder te gaan.
Natuurlijk evalueren we tussentijds hoe het gaat, misschien moeten doelstellingen bijgesteld worden of is het verstandiger de behandeling te stoppen.

SPECIALISATIE

Jongeren en jong-volwassenen

Een unieke fase in je leven, zo tussen de 15 en 25 jaar!
Je barst van de energie, creativiteit, vindingrijkheid en idealisme!
Ook een fase van onzekerheid: wie ben ik, wordt mijn mening wel gewaardeerd, doe ik er toe?
Sta toe dat iemand je vertrouwt, veiligheid en steun biedt in het proces om zelf weer regisseur te worden van je eigen leven. Zoek samen naar antwoorden op je dilemma’s.

Steeds meer jongeren en jong-volwassenen krijgen te maken met stress. Je ‘moet’ veel of denkt veel te moeten. Door hierin te worden begeleid leer je hoe je met stress kan omgaan zodat het je leven niet verpest.

Voel je je op andere gebieden niet happy (b.v. school, contacten met anderen) of gewoonweg ongelukkig, loop er niet te lang mee rond en vraag hulp. Hoe jonger je bent, des te flexibeler om te leren op een effectieve manier met jezelf om te gaan.

Volwassenen

Ook van volwassenen wordt in deze samenleving steeds meer verwacht en is de kans groot dat je vroeg of laat met stress  te maken krijgt. Begeleiding kan je leren hiermee om te gaan.
Bij het ouder worden kan het zijn dat je je gaat verdiepen in zingeving. Het kan dan prettig zijn om je te laten begeleiden door een coach.

Zijn er andere onderwerpen waarbij je graag begeleid wil worden dan kan je natuurlijk informatie bij me opvragen. Als ik denk dat een ander hulpverlener geschikter voor je is zal ik dat altijd aangeven.