Privacy

Onlinetherapie waar en wanneer je wilt !

Privacy

Onze verplichtingen

Administratieve informatie wordt tijdens de behandeling opgeslagen op de PC. Deze informatie wordt niet aan derden verstrekt.
Uitgezonderd zijn een wettelijke plicht en opgave door de cliënt.

De elektronische communicatie tussen de cliënt en de behandelaar is vertrouwelijk.
Met moderne middelen wordt de communicatie via internet beveiligd en wordt de vertrouwelijkheid van het contact tussen cliënt en behandelaar gewaarborgd.

Bij beïndiging van de behandeling wordt alle informatie van de cliënt verwijderd van de PC en maximaal 10 jaar bewaard . (Dit is een wettelijke verplichting)
De gegevens die bewaard worden zijn: personalia, financiële en administratieve gegevens, (para)medische en psychologische gegevens.

Bewaring van deze gegevens zijn noodzakelijk voor een goede behandeling. Toegang tot deze gegevens hebben: de cliënt zelf, de behandelaar.

KLACHTEN

Als behandelaar doe ik mijn uiterste best elke behandeling goed te laten verlopen en alle administratieve procedures correct af te wikkelen. In geval van meningsverschillen of vermeende onrechtmatigheden omtrent de begeleiding of behandeling kun je je altijd tot mij wenden.